GENÅBNING

Retningslinjer for foreninger og frivillige sociale organisationer under genåbningen.

Den 21. maj 2021 genåbner indendørs foreningsaktiviteter for aldersgrupper og aktivitetstyper, der ikke tidligere er åbnet. Det gælder også brug af lokaler og faciliteter med offentlig adgang som fx frivilligcentre, medborgerhuse og aktivitetshuse, hvor hovedformålet er at huse foreningsaktiviteter. Forsamlingsloftet er på 50 personer. Deltagelse i indendørs foreningsaktiviteter kræver coronapas.                 

Husk, at retningslinjerne kan ændre sig, når der indgås nye politiske aftaler om genåbningen. Følg med her:

Stikprøvekontrol af coronapas i foreningslivet

Coronapas er et krav til indendørs foreningsaktiviteter for voksne.

Med genåbningsaftalen fra den 17. maj 2021 er kontrollen med coronapas lempet, så kontrollen i regi af frivillige foreninger kan udføres ved en daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om coronapas.

Ansvaret for den daglige stikprøvekontrol ligger i udgangspunktet hos den, der har rådighed over lokalet, hvor foreningsaktiviteten foregår.

Krav om coronapas i foreningerne og andre steder forventes ifølge den seneste genåbningsaftale at blive udfaset, når vaccineprogrammet er afsluttet. 

Aktuelle regler for indendørs foreningsaktiviteter, herunder kontrol af coronapas, fremgår af Kulturministeriet og Socialministeriets hjemmesider.

Kilde: Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 2021.05.21.

ForeningerInformationer til foreninger