• Frivilligbank

  Frivilligbank

  Vil du gøre en forskel, meld dig til vores frivilligbank

  Læs mere

 • ’Café Økonomi’

  ’Café Økonomi’

  Rådgivning og hjælp på det økonomiske område.

  Læs mere

 • Gi' lidt af dig selv – Bliv frivillig i Grow Your Life

  Gi' lidt af dig selv –
  Bliv frivillig i Grow Your Life

  Læs mere

 • MAMMA MIA

  MAMMA MIA

  Hvis du er højgravid, eller din baby er op til 1 år,
  er du velkommen i MAMMA MIA.

  Læs mere

 • Frivillig Fredag
  den 27. september 2019

  Frivilligcenter Fredericia markerer Frivillig Fredag ved bl.a. at holde Åbent Hus i og

  omkring Frivilligcentret, hvor alle byens borgere er velkomne.

  Læs mere

ForeningerInformationer til foreninger

Opstart af ny forening

Skal I starte en ny forening?

Det, som styrer og bestemmer over foreningen, er derfor ofte foreningens vedtægter. Der er heller ingen formelle krav til vedtægterne, så det er op til den enkelte forening, hvad der skal stå i dem. Imidlertid er der en lang tradition for opbygningen af foreninger og vedtægter, og forskellige puljer og fonde kan ligeledes stille krav til en forening, hvis den skal modtage støtte.

En forening opfattes normalt som en sammenslutning af mennesker med et fælles mål eller en fælles interesse, som er organiseret og ledet efter almindelige demokratiske regler og procedurer. I Danmark er foreningsfriheden nedskrevet i Grundlovens § 78, hvoraf det fremgår, at alle har ret til at danne foreninger og ikke kan opløses af staten - så længe formålet er lovligt.

Derudover er der ikke en egentlig lov om foreninger i Danmark, som stiller krav til, hvordan en forening skal styres eller drives. Foreninger kan dog være underlagt lovgivning fra andre områder, fx persondataloven, erstatningsansvar eller eventuelt medarbejderansvar.

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

 • Formål med foreningen (hvad – hvorfor – for hvem?)
 • Hvordan foreningen skal organiseres?
 • Bestyrelsens sammensætning og ansvar
 • Forventede udgifter
 • Støttemuligheder - offentlig, private fonde m.v.?
 • Vedtægter
 • Stiftende generalforsamling
 • Samarbejdspartnere