KommuneInformationer om samarbejde mellem kommune of frivillige

§18 Ansøgning om støtte og ansøgningsfrister

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Borgerservicecentret på Rådhuset eller Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, Fredericia. Skemaet kan også downloades fra kommunens hjemmeside under "Publikationer".

De budgetterede beløb fordeles i 4 puljer:

Pulje 1:

Afsætning af en pulje til et årligt frivillighedsmarked eller andre fælles formål og et dialogmøde med de frivillige. Denne pulje kan ikke søges.

Pulje 2:

65 % af det resterende budgetterede beløb fordeles i januar måned til driftstilskud til bestående frivilligt socialt arbejde ved engangstilskud eller flerårigt støtte.

Til pulje 2 ansøges der om midler 1 gang om året - 1. september.

Socialudvalget tager stilling til ansøgningerne i november måned, og midlerne vil være til rådighed fra 1. januar det følgende år.

Pulje 3:

30 % fordeles 2 gange om året til iværksættelse af nye projekter, herunder til projekter som understøtter Fredericia Former Fremtiden.

Til pulje 3 ansøges om midler 2 gange om året:

1.september - Socialudvalget tager stilling til ansøgningerne i november måned,

og midlerne vil være til rådighed fra 1. januar det følgende år.

1.marts - Socialudvalget tager stilling til ansøgningerne i maj måned, og midlerne vil være til rådighed fra 1. juli samme år.

Pulje 4:

5 % tilbageholdes til særlige formål eller "akutte" ansøgninger i løbet af året. Ingen ansøgningsfrist.

Puljens størrelse kan oplyses ved henvendelse til kommunen.

Fredericia Kommune informerer om ansøgningsfrister i dagspressen og på kommunens hjemmeside.